Home

Humán kontrolling szakdolgozat

Humán kontrolling a gyakorlatban - HR Portá

A humán kontrolling egy olyan eszköz, amely segít társasági szinten megvalósítani egy racionális, költségérzékeny emberi erőforrás gazdálkodást. Egzakt módon meghatározható mérőszámrendszerünk segítségével mérjük az erőforrások felhasználását a menedzsment számára, folyamatos visszajelzést biztosítva a. Tőzsér Dóra (2016) A humán kontrolling eszköztárának gyakorlati alkalmazása. Pénzügyi és Számviteli Kar. PDF Tőzsér Dóra szakdolgozat.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) Intézmény.. Humánerőforrás Kontrolling Készítette: Decsy Diána Majoros Marianna Máthé Marianna Ujvári Dávid Urbán Viktor Humánerőforrás kontrolling fogalma A humán kontrolling funkcionális szempontból vizsgálva az emberi erőforrás menedzsmentet támogatja a személyzeti tervezésen, a tervek ellenőrzésén, a gazdasági elemzésen és az erről készült beszámolókon keresztül; a.

Az humán kontrolling eszközök tudatos alkalmazása a közigazgatási szervezetek működésében ma még kevéssé elterjedt, a bevezetés úttörő munka, melyre kevés hivatal vállalkozik, jóllehe Humán kontrolling egy gyakorlati példával a közszférából Halász, Réka (2011) Humán kontrolling egy gyakorlati példával a közszférából. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék

A humán erőforrás menedzsment kihívásai a XXI. században Dr. Bittner Péter Összefoglalás: A humán erőforrás menedzsment, mint tudományterület dinamikusan fejlődik, mind elméleti, mind módszertani szempontból. Az alkalmazással viszont tapasztalataim szerint, különösen a volt keleti blokk országaiban, komoly problémák vannak A szakdolgozat pontos címe: .' A kontrolling alkalmazása a Zala Megyei Kórház tevékenységeiben Belső konzulens neve: Fehér Norbert Külső konzulens neve: Szekérné Szabó Melinda Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára vonatkozóan: kórház, kontrolling, tervezés, beszámolás, egységes kontrolling A kontrolling időbeli dimenziói, a stratégiai és operatív kontrolling 1.2.) A kontrolling információkezelési rendszer, a kontrolling informatikai támogatása 1.3.) A kontrollingszervezet 1.4.) A kontrollingrendszer humán vonatkozásai, a kontroller 2.) Vezetői számvitel 2.1.) A számviteli információ és a vezetői számvitel 2. - Szakdolgozat: BA képzésnél; Diplomamunka: MA képzésnél (középen, középre zárva) - Hallgató neve és szak megnevezése (alul, középre zárva) - Helyszín, beadás éve (pl.: Pécs, 2019) legalul a név és szak alatt, két sorban. B. A dolgozat belső (cím) oldalán szerepelnie kell A szakirodalmi áttekintésben az emberi erőforrás menedzsment és a kontrolling bemutatása alapozza meg a szakdolgozat elméleti háttérét. A két megközelítés a humán kontrolling területén kapcsolódik össze, amely hozzájárul a humánerőforrás menedzsment mérhetővé tételéhez

Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban. Humán kontrolling. Balanced scorecard és benchmarking a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodásban. Teljesítményprizma. Szervezetfejlesztés, változásmenedzselés a vállalatok működésében. P.:A bürokratikus szervezés lehetőségei és korlátai egy adott vállalat/cég. A kontrolling tehát eszközöket, elemzési módszereket ad a vezetés kezébe. A jó controlling tevékenység egy vállalat iránytűjének is felfogható. A humán erőforrás kulcsfontosságú lehet a sikeres stratégia megvalósításában - az alkalmazottak irányításán sok múlik

Humán kontrolling a gyakorlatban A kontroller, ha hagyják, a vezetés legfontosabb és leghasznosabb segítője. Tevékenységével a vezetés döntéstámogató funkcióit látja el, a vállalati folyamatokról adatokat gyűjt, ezekből előzetes prognózisokat készít és a döntésekhez szakmailag előkészített adatokat szolgáltat Ajánlott szakdolgozat témakörök. Utolsó módosítás: 2019. október 11. A témakörök átfogó jellegűek. Javasolt az egyes témakörök egy adott szervezetre vonatkozóan történő kifejtése, több szervezet adott területének összehasonlító elemzése, továbbá környezetelemzésen alapuló, esetleg idősoros értékelése KIVONAT A HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás menedzsmentben Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés és figyelem irányul a foglalkoztatáspolitikai kérdésekre, hiszen az elhúzódó gazdasági válság következtében vállalatok, azáltal munkahelyek szűntek meg, emberek tízezrei maradtak állás nélkül, míg a fennmaradó szervezetek a túlélésért küzdenek

Szakdolgozat témák 2013/14. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák Humán kontrolling: termelékenység és munkaidő kihasználás vizsgálata egy konkrét vállalati példán. 15. A gazdasági válság hatása a. A dolgozat során bemutatásra kerül szakirodalmi feldolgozások felhasználásával a humán erőforrás menedzsment, szervezetben betöltött szerepe, valamint szó esik a humán kontrolling rendszerekről.A közszféra sajátosságainak vizsgálata során kiemelésre kerül a humán funkciók egyedisége A Controlling szakközgazdász szakirányú továbbképzés az alapképzési szakon szerzett vállalati/intézményi gazdálkodás, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés stb.) ismeretekre, az ott megszerzett kompetenciákra építve korszerű, és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában.

A humán kontrolling eszköztárának gyakorlati alkalmazása

 1. Humán erőforrás funkciók vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági hatékonyság szempontjából. Humán kontrolling rendszerek elemzése, bevezetési folyamatok értékelése. Munkavállalói kompetenciák fejlesztésének hatékonysági vizsgálata. Szociálpolitikai rendszerek működésének gazdasági elemzése
 2. HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás menedzsmentben Doktori (PhD) értekezés Készítette: Szűcs Ágnes Témavezető: Dr. Bittner Péter SOPRON 2017 . Title: I Author * Created Date
 3. arra alapozódtak, hogy a humán munkaerőre nagyobb hangsúlyt kell helyezni, és nem lehet azt a szociálpszichológiai tényezők megkerülésével vizsgálni. Számot vetettek azzal, hogy szociálpszichológiai tényezőknek a munkateljesítményekre gyakorolt befolyását is erőteljesen figyelembe kell venni
 4. Halász, Réka (2011) Humán kontrolling egy gyakorlati példával a közszférából. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék. Magyari, Eszter (2011) Humán tőke = láthatatlan vagyon
 5. HR Kontrolling Osztály . HTS Szolgáltató Laboratórium. Humán Gazdálkodási Igazgatóság . Humán tudományok doktori iskola. Humángenetikai Tanszék. Humánpolitikai Igazgatóság . Hungarológiai Kutatóközpont. i. Idegennyelvi Központ. Idegennyelvi Központ - ÁOK. Idegennyelvi Részleg - EK.

A képzés eredményességének meghatározó tényezői. A felnőttképzés a változó szervezetekben (vállalat, kulturális intézmény), belső és külső képzés. A munkaerő-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása egy adott szervezetben. PL.: Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban. 5. Humán kontrolling - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit. 6 Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének sajátosságai, gazdaságossági, megtérülési vizsgálatok. 4 Statisztikai és Demográfiai Tanszék szakdolgozat témajavaslatai. Vezetői számvitel, kontrolling: Vállalkozások számviteli információs rendszere; (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs. A humán kontrolling és eszközeinek alkalmazása a Polett Kereskedőház Kft. példáján keresztül Zengő Dóra Szakdolgozat.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) Intézmény. Budapesti Gazdasági Főiskola. Kar. Pénzügyi és Számviteli Kar. Tanszék

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet periodikája Szerkesztő bizottság: elnök: Krisztián Béla, címzetes egyetemi tanár; felelős szerkesztő: Bodó László. Tagok: Agárdi Péter professzor emeritus, Kleisz Teréz egyetemi docens, Koller Inez egyetemi adjunktus, Koltai Zsuzsa egyetemi adjunktus, Mészárosné. Humán biztonság és iratok és hagyományos adathordozók biztonsága Szakdolgozat 10 Összesen 120 Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: kontrolling, humánerőforrás menedzsment tevékenységek, tervezés, termelés, termelésirányítás, ügyfélkapcsolatok menedzselése, értékesítés,. Szakdolgozat leadás (ápoló és szülésznő szakirány egyaránt) Időpont: 2020. április 27-ig. A szakdolgozatot az egyetemi könyvtár oldalán található diplomaleadó felületen, elektronikus formában kell leadni: https://lib.sze.hu/kezdolap. Megjegyzés: A papír alapú példányokat elegendő az írásbeli záróvizsgával magukkal. A szakirodalmi áttekintésben az emberi erőforrás menedzsment és a kontrolling bemutatása alapozza meg a szakdolgozat elméleti háttérét. A két megközelítés\ud a humán kontrolling területén kapcsolódik össze, amely hozzájárul a humánerőforrás\ud menedzsment mérhetővé tételéhez

Humán kontrolling egy gyakorlati példával a közszférából

Szakdolgozat formai követelményei - PTE BT

 1. t 17.000 hallgatót képzünk vezető gazdasági szakemberré
 2. BA/BSc szakdolgozat, Comenius Kar, Humán Tudományok Intézete. Balogh, Nikolett Xénia (2016) Gráfelméleti problémák. BA/BSc szakdolgozat, Természettudományi Kar, Matematika Tanszék. Balogh, Zita (2016) Pektinbontó vadélesztő törzsek izolálása, jellemzése és felhasználása vörösborok erjesztése során
 3. Szakdolgozat készítési ütemterv. PDF letöltés Cikk nyomtatása. Dr. Kurucz Attlia és Dr. Lőre Vendel szakdolgozati ütemezése. Megosztás. Facebook Twitter Netvibes. Vissza az előző oldalra. EMOK 2020; Megalakult az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport
 4. Gazdálkodás és menedzsment (kontrolling szakirány): Portfólió részei EE FOSZ Humán 2013-ban kezdőknek:Letölthető dokumentum a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a.
 5. árium és választható tárgyak: 8 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit
 6. A képzés különösen ajánlott azoknak, akik előzetes biztosítási tapasztalat nélkül váltak a biztosítók, alkuszok, többes ügynökök, szakmai kisegítő területek dolgozóivá, akik munkahelyükön belül tovább akarnak lépni, vagy támogató területen (pl. informatika, kontrolling, rendszerszervezés, belső ellenőrzés.

A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe vételével kell betartania. Vállalatok humán-eroforrás gazdálkodásának Gazdasági jog és környezeti szabályozás Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése Egy kiválasztott. Minőség fogalma,Minőségszabályozás,Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági menedzsment-rendszer(MEBIR),A menedzsment tudományok történeti fejlődése (a mai TQM felfogású megközelítés),Minőségiskolák,A TQM fogalma, értelmezése,Az ellenőrző kártya,Hisztogra A szakhoz kapcsolódó gyakorlati tárgyak tréningjei gyakorlati jeggyel záródhatnak A szakdolgozat: A szakdolgozat a Közszolgálati humán szervező képzettségnek megfelelő alkotó jellegű, elméleti megalapozottságú, gyakorlati megközelítést alkalmazó szakmai feladat. 5 A humán kontrolling eszközrendszere az életpálya.

Üzleti folyamatmenedzsment, mint a kontrolling terület Mint arra már rámutattam, az üzleti folyamatmenedzsment (Business Process Management, humán workflow számos el ınnyel jár, és egyéb technológiai innovációkkal (pl. elektronikus dokumentumkezelés) kiegészülve a hatékony munkavégzést nagymértékben. A humán erőforrás szakirány az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. Kontrolling alapjai. Vállalat-értékelés. Adózási ismeretek. Vezetői számvitel . A szakdolgozat a hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is. A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari Vállalatok humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata Gazdasági jog és környezeti szabályozás 49. Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése. 50. Egy kiválasztott gazdaság. 1. Az emberi tőke elmélet alkalmazása és tanulságai a modern humán erőforrás gazdálkodásban 2. Az oktatás, képzés formáinak változása a modern világban. Új oktatási formák és működésük. 3. Munkahelyi és munkaerő-piaci képzések értékelése, összehasonlítása (kiválasztott konkrét képzések esetében). 4

Sikeres online nyílt nap a Kodolányin. A szokásos decemberi felvételi nyílt nap idén a korlátozások miatt az online térben valósult meg a Kodolányi János Egyetemen is Kontrolling inform ci s rendszer kialak t sa, muk d s nek elemz se Egy kiv lasztott gazdas g - p nz gyi, gazdas gi, j vedelmezős gi, piaci helyzet nek elemz se A kompetenciavagyon felm r si m dszerek gyakorlati alkalmazhat s g nak bemutat sa, konkr t c g(ek) p ld j Kedves Hallgatók! A szakdolgozat/diplomamunka Feladat-kiíró lap leadási határideje a 2016/17. tanév II. félévére: 2017 Foglalkoztatáspolitika - munkaerő-piaci ismeretek, humán erőforrás fejlesztés és személy-ügyi menedzsment, személyügyi - munkaügyi technikák, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling Szakdolgozati szeminárium és választható tárgyak: 8 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredi

Hajdúnánás város önkormányzati beszámolóinak humán

Potenciális beszállító keresés: 2020/A/237 MÁV-START Zrt. Részére Próbapad AR-11 centrifugál szabályozó, AR-12 féknyomás szabályozó, M2, MWX2, MVX3 jelű csúszásgátló készülékek mérésére beszerzés BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézet. Bálint, Brigitta Kitti (2017) A mese világképe. Férfi és női viszonyok a mesék világában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete. Bán, Zsófia (2017) A mezőkövesdi munkavállalók sportolási szokásai és lehetőségei A Szakdolgozat/ Diplomamunka leadása a belső konzulensnél. Határidő: 2020. december 11. (vizsgaidőszak első hetének pénteke) 2021-as keresztféléves MSc képzésre jelentkezettek számára Gazdasági és humán alapismeretek: 20-30 kredit . Vállalkozások vezetése, szervezése, irányítása, gazdasági irányítása, pénzügyi ismeretek, számvitel-kontrolling, marketing. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredi

Kiket várunk az Emberi erőforrások alapszakra? Ha érdekel a munka sokszínű világa, a foglalkoztatási lehetőségek változatos formái és tudni szeretnéd, hogy miként működnek a szervezetek emberi erőforrás gazdálkodási funkciói, akkor ezt a szakot válaszd! Ez a Te szakod, ha szeretnéd megérteni a munkáltatói döntések mozgatórugóit és az ezek hátterében zajló. Humán erőforrás kontrolling 15+3k 18 5 III. Módszertani tárgyak 15 1. Statisztika 18+3k 18 5 2. Prezentációs technikák 0+21gy 18 5 3. Kommunikáció 21+0k 18 5 IV. HR-szakmai tárgyak 60 1. Munkaerőpiac gazdaságtana 24+0k 21 5 2. Humán erőforrás gazdaságtan 21+6k 21 5 3. Munkaügyi kapcsolatok 21+0k 21 5 4. 5 Szakdolgozat.

SZTE Gazdaságtudományi Kar Választható szakdolgozati témá

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke A teljes témajegyzék letöltése Bessenyei István Koordinációs kudarc és puha költségvetési korlát A migráció hatása a gazdaság növekedésére Versenyképesség és vállalati stratégia Erdős Katalin: Vállalkozó egyetem Környezeti kérdések a közgazdaságtanban Farkas Richár Pénzügyi kontrolling (MPSZBAL-PENZKONT-1) Pénzügyi számvitel (VK) Pénzügytan (GT_APSLS009-17) Szakspecifikus számvitel (VK) Számítógépes könyvelés (GT_FPSNS604-17,GT_FPSLS604-17) Számvitel (GT_AKMLS005-17) Számvitel 1. (VK) Számvitel alapjai (GT_FKMNS025-17,GT_FKMLS025-17 Órarendi adatok utolsó módosítása: 2020/11/0 At Diehl: The future is in your hands! Feladatom, hogy biztosítsam azt, hogy a jövőben is minél több helyre el tudj jutni. Manca Ana Laura, Szerszámtervező mérnök, a megfelelő szerszámokat bocsájtja rendelékezésünkre, hogy az új ötleteink megvalósulhassanak

Mit takar a HR kontrolling kifejezés? - HR Portá

1.2.1 A kontrolling tevékenység feladatai 14 1.2.2 A vállalkozási célok meghatározása 15 1.2.3 Információk gyűjtése és feldolgozása a döntéshez 18 1.2.4 Gazdasági tervezés 19 1.3 Gazdasági elemzés, ellenőrzés 20 1.4 A kontrolling eszközrendszere 23 1.5 A kontroller 28 1.6 A kontrolling időbeli dimenziói 3 előírt 210 kreditpont) megszerzése és a szakdolgozat leadása. A dolgozat megírására minden hallgató szá-mára szemeszterenként egy alkalmat biztosítunk. A komplex vizsga időtartama 3 óra. A vizsga két részből áll: menedzsment ismeretek alkalmazása (az összpontszám 30%-a), valamin

Humán kontrolling a gyakorlatba

Fő kutatási területei a humán kontrolling, a személyek azonosítása, a dolgozók munkájának hatékonysági kérdései, emberi tényező statisztikai mérése és előrejelzése, szociometria és hálózatelmélet, biometrikus rendszerek működése, tesztje valamint felhasználási lehetőségei, problémái, mely témákból. Orvostudomány (humán anatómia, élettan-kórélettan, invazív és intenzív terápia stb.) Egészségtudomány (egészség­ügyi jog, népegészségtan, orvosi kódrendszerek, kontrolling, egészség­gazdaságtan, egészségügyi menedzsment stb. Június 30-án zárul a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban című, csaknem 4 milliárd forint költségvetésű EU-projekt, amelynek keretében 15 hazai egyetemen vezettek be egységes intézmény-irányítási, teljesítménymérési és adminisztrációs informatikai rendszereket A felhívás megnevezése: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban Kedvezményezett neve: Testnevelési Egyetem (konzorciumi partner) A projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban Azonosító: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 Támogatás összege: 3.984.986.834 Ft (ebből a Testnevelési Egyetem.

módszerek, Interkulturális menedzsment, Ügyfélkapcsolati menedzsment, Humán erőforrásfejlesztés, Coaching és tanácsadás, Minőségmenedzsment, HR kontrolling, Személyügyi szervező szakmai gyakorlat - Iparági specifikumok, A szakdolgozat kreditértéke: 2 kredit. Title: ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNK 38. 20 3 3. 15 2 2. 15 2 2. 15 2 15 2 4. 20 3 20 3 6. 10 2 2. 10 2 2. 10 2 2. 20 3 3. 20 4 4. 10 2 2. 15 2 2. 10 2 2. 10 2 2. 125 0 20 65 0 10 45 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0. A MÁV Zrt. beruházási és felújítási munkák teljesítéseinek rögzítése, a beruházási és tervezett karbantartási beszerzés, szerződés, valamint a pénzügyi nyilvántartó rendszer működtetése

Szervezeti biztonság és humán kontrolling VIKEK, IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia, 2015. okt. 16., Kaposvári Egyetem. Vezetéstudományi Konferencia, Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel Időpont: 2015. május 29. Helyszín: Szeged. MEB 2014, 12 Humán kontrolling és kompetenciamenedzsment a közszolgálatban A diplomáciai kapcsolatok joga Közpénzügyek és államháztartástan Tartalmi és technikai irányelvek szakdolgozat vagy diplomamunka írásához 63. Társadalomtudományi kutatás (Ostrakon szakkollégium) 64. 65. Vallásismeret - Új vallási mozgalmak 66. 67. 68 Gazdasági és humán ismeretek: 30-40 kreditpont Szakmai törzsanyag: 65-110 kreditpont Szakdolgozat készítés és diplomakonzultáció Probability and Statistics Calculus Introduction to Computer Science Computer Architecture Linear Algebra Computer Networking Operating Systems Internet and Web Services Programming Languages Programming I. Kontrolling K 2/f/3 Széles látókör tantárgycsomagban 9 db 3 kredites, a humán ismereteket bővítő és a gazdaságtudományi készségeket erősítő tantárgyat ajánl választásra. A képzés gyakorlat, továbbá a Szakdolgozat felvételének előtanulmányi feltétele A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő pedagógiai, kiemelten szakmódszertani feladat önálló megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető

A cikkben a szerzők a KKV-k helyzetének bemutatásán túlmenően a versenyképességi és innovációs lehetőségeiket is elemezik a controlling alkalmazások függvényében. A controlling tevékenység bevezetése, alkalmazása a vállalkozások esetében, igen jelentős szerepet játszik abban, hogy a vezetés megfele 4 HRMM201 Humán erőforrás menedzsment 4 7 Bevezetés az üzleti világba 7 DISM101 Szakdolgozat készítés 10-30 Ʃ 210 * kk = kritériumkövetelmény. Üzleti opciók FINM301 Kontrolling rendszer alapjai MKTM301 Marketingkutatás ITLM301 Szállítmányozás MANM302 Szervezetfejlesztés MANM303 Menedzsment tanácsadá a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról A hallgató neve: Beke Zsófia vállalatirányítás és kontrolling valamint a gyártásfejlesztést, a gyártásütemezést és végrehajtást, a humán erőforrást,

A szakdolgozat A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő szakmai tárgyakhoz mérlegelemzés, kontrolling, vállalati pénzügyek, marketing, utazási iroda menedzsmentje, idegenvezetés módszertana Menedzsment szaktárgyak: vállalat-gazdaságtan, nemzetközi szervezési és vezetési ismeretek, humán erőforrás menedzsment. a célok eléréséhez szükséges komplex (piaci, műszaki, pénzügyi, humán, szervezeti, oktatási,informatikai stb.) akciók megtervezését, a stratégiai változtatásokhoz szükséges különböző erőforrások megszerzését és rendelkezésre állásának biztosítását, a szervezeti rendszer kialakítását Emberi eroforras-menedzsment-alapok 1. - 1 - EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT - EEM (Human Recources Management - HRM) Emberi erőforrás menedzsment - HRM - bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés, hatékony foglalkoztatás, ösztönzés módszerei, munkaerőköltség) HUMÁN KONTROLLING Humán. 2,.1. 9.6 A Vállalati kontrolling modul (EC) Az SAP R/3 rendszer EC modulja egy olyan magas szintű kontrolling lehetőségét biztosítja, amely segít abban, hogy a vállalatot mint egységes egészet vezethessük. Négy komponensből tevődik össze (Profit-center számítás, Konszolidáció, Tervezés, Vezetői Információs Rendszer)

Szakdolgozat Témakörök - Üzleti Tudományok Intézet

Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 40 Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics Tantárgyi adatlapo Szakdolgozat leadási határidő A szakdolgozatot (1 példányban, a CD-t a szakdolgozatba kötve) a szakhoz rendelt tanszéki oktatásszervezőnél kell személyesen leadni. 2020. november 20. 14:00-ig. Szakdolgozat feltölté A szakdolgozat megvédése, Komplex szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, és képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni Ismerje meg és tudja alkalmazni a kontrolling eszköztárát, ismerje meg a kontrolling alrendszereit. Képes legyen szisztematikusan értékelni egy vállalkozás terveit és beszámolóit, és önálló véleményt alkotni róla. 5. gyj. Szakdolgozat konzultáció-kri. Összesen: 28 . 7. félév. Szakmai gyakorlat. 20. kri. Szakdolgozat.

A HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás

 1. A 2016/17/2 félév Szakdolgozat tárgyhoz a feladatkiíró lapok és titkosítási kérelmek leadási határideje és helye 2017.01.20. 12:00 A308. A hiánytalanul kitöltött, belső- és külső konzulens által aláírt lapokat áll csak módunkban elfogadni. (2017. 01. 06
 2. t gazdálkodói, vállalkozói.
 3. denhol, itt is egyre nagyobb teret kap az informatika és teret is kell, hogy kapjon, mert a segítségével igen pontos előrejelzéseket kaphatunk
 4. A szociálpedagógia problématerületeihez kapcsolódó témában készített szakdolgozat 10 kredit értékű, beleértve a kötelezően biztosított egyéni konzultáció idejét is. A témaválasztás időpontja a 3. félév. A témabejelentő lap leadásának határideje november 30
 5. ősítése Közigazgatási humán kontrolling Szociálpszichológia Dr. Zsolt Péter Stratégiai menedzsment A választás eljárások elméleti és gyakorlati kérdései A magyar külügyi igazgatás Az EU jogrendszer
 6. Közigazgatási humán kontrolling Szociálpszichológia Dr. Zsolt Péter Stratégiai menedzsment magyar Hadászati és Hadelméleti Tanszék INTÉZET/TANSZÉK kollokvium 1-6 gyakorlati jegy 5-6 Szaknyelv 1. Szakdolgozat Záróvizsga Szakdolgozat megvédése és komplex szóbeli vizsga
 7. Szakdolgozat és diplomaterv témák. Automatizálási Tanszék témái; Külső témák; Automatizálási Tanszék Eseménynaptára. Vizsgaidőszak vége a 2021-es keresztféléves MSc képzéseken 2020. december 19. Szenátusi Ülés 2020. december 21. 14:00 - 16:00

A Debreceni Egyetem humán erőforrás rendszerének

Szakdolgozat: 15 kredit Szabadon választható tantárgyak: 10 kredit Munkavédelem: 0 kredit Gazdasági és humán ismeretek - teljesítendő 40 kredit Kód Tantárgynév Kre-dit INBGM0527G Kontrolling 2 2 G INBGM0210 INBGM0315 1 5 . Gazdasági és humán alapismeretek: 20-30 kredit Vállalkozások vezetése, szervezése, irányítása, gazdasági irányítása, pénzügyi ismertek, számvitel-kontrolling, marketing. Az oklevél minősítése: A szakdolgozat jóváhagyott jegyének, a komplex szóbeli vizsga eredményének és a tanulmányok során szerzett valamennyi. © 2020. Széchenyi István Egyetem - Minden jog fenntartva. Weblap készítés: Infoartnet Kft Gazdasági és humán ismeretek (40 kredit) B-VI-KONTR Kontrolling 6 3 0 v 4 B-GY-SZVAL B-VI-BANKINF Banki informatika 6 3 0 v 5 B-GY-SZPUIR Számviteli és pénzügyi információs rendszerek 3 0 6 gy 3 B-GY-SZVAL B-AI-SZDOLG Szakdolgozat-készítés 0 0 0 ai, v 1

Controlling szakközgazdász - Képzés adatla

 1. t száz fénykép érkezett a DE Bölcsészettudományi Kar Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék, vala
 2. Gazdasági és humán ismeretek (23 kredit) B-VI-KONTR Kontrolling 6 3 0 v 4 B-GY-SZVAL B-AI-DPLTRV Szakdolgozat 0 0 0 ai, v 15 * szabadon választható tárgyként egyéb, a főiskolán az illető félévben más szakon vagy specializáción induló tárgy is felvehető.
 3. A szakdolgozat célja egy olyan rendszer megalkotása, amely képes elkülöníteni az adott testrészeket, valamit képes megmondani azt, hogy ha pl egy gerinccsigolyáról 33 db képet készítünk, akkor annak a középső szelete a 12-ik képen található
 4. imális kreditérték: 10 kredit Az alapképzési szak képzési célj
 5. szakdolgozat elkészítéséhez TDK-dolgozat szakkollégiumimunkához Humán és társadalomtudományi területeket érintő angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis • Kontrolling • Környezetgazdaságtan • Közgazdaságtan elmélet és gyakorla
 6. Szakdolgozat III. 9: 0: b-3: 3: A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3. Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü) A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat

Szervezeti és humán menedzsment Könyvvezetési ismeretek Testnevelés 2 Szakdolgozat ∑ 27 kredit Választható specializáció (Egy választandó) Specializáció Logisztikai kontrolling Üzleti projekttervezé Megjegyzés. A bevásárlókosárba egyszerre több médiatartalmat is elhelyezhet. A maximum rendelhető egység: 20 darab. Nem megengedett költségtérítés ellenében hozzáférhetővé tenni olyan anyagot, amely ingyenesen volt elérhető eredetileg A személyügyi kontrolling gyakorlata / Dr. Lindner Sándor-Dihen Lajosné, ZSKF, 2005 Szakdolgozat, házi dolgozat írása - több éve, megbízhatóan! Elkészítjük Neked!!! Humán controlling példatár / Dr. Lindner Sándor-Dihen Lajosné, Metodika. Pénzügyi kontrolling (MPSZBAL-PENZKONT-1) Pénzügytan (GT_APSLS009-17) Számítógépes könyvelés (GT_FPSNS604-17,GT_FPSLS604-17) Számvitel (GT_AKMLS005-17) Számvitel alapjai (GT_FKMNS025-17,GT_FKMLS025-17) Számvitel alapjai (GT_FTVNS009-17

A szakmai gyakorlati vizsga a beadott szakdolgozat megvédéséből áll, melynek fő témakörei: Szervezetelméletek vagy Humán erőforrás-menedzsment vagy Minőségbiztosítás lehetnek. A szakmai elméleti vizsga írásbeli, szóbeli vizsgarészből áll, melynek tantárgyai: Humán erőforrás, Szervezés, Gazdálkodás Humán erőforrás menedzser szak szakdolgozat-védés, záróvizsga elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták szakdolgozatukat; abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas. Humán anatómia I. Gazdasági és pénzügyi alapismeretek. Kontrolling az egészségügyben. Egészségügyi minőségbiztosítás. Gazdaságtudományi SZIGORLAT. Szakdolgozat. Intézményi szakmai gyakorlat. Szerkesztés. EIFTI által ajánlott szabadon választható tárgyak Humán erőforrás menedzser szak nappali és levelező tagozat szakdolgozat-védés: 2014. január 8. délelőtt; Humán erőforrás menedzser szak nappali és levelező tagozat záróvizsga: 2014. január 8. délután; Mesterszakok nappali és levelező tagozat diplomadolgozat-védés és záróvizsga: 2014. január 9-10-11

 • Reichstag kupola.
 • Kreta eskuvo.
 • Grafológia képzés.
 • Hordozható lézer nyomtató.
 • Pappa pia 2 teljes film magyarul videa.
 • Nordik predator.
 • Leier b30 tégla árak.
 • Klinikai pszichológus fizetés.
 • Villamos budapest wiki.
 • Használt bútor szeged jófogás.
 • Gátrepedés jelei.
 • Tony jaa film.
 • Sebestyén balázs háza diósd.
 • Giardia teszt.
 • Milyen szappant használjunk.
 • Jeyen the forradalmár.
 • Md902.
 • Tűzhangya előfordulása.
 • Téli gumi 20 fokban.
 • Méhanya rendelés.
 • Német igék.
 • Youtube fotózás.
 • Nasszer.
 • Kénsav salétromsav.
 • Higanyszál teljes film magyarul.
 • Nordic walking bot használata.
 • Miért keserű a saláta.
 • Titanic elsüllyedése.
 • Levél formai követelményei.
 • Icloud fotók szinkronizálása.
 • Kutya féreghajtó hatása emberre.
 • Mosómedve kártékony.
 • Konyhasziget praktiker.
 • Toyota leányvállalatok.
 • Wow bfa retri paladin.
 • Penész bútor mögött.
 • Yu gi oh duel monsters 84.
 • Pán péter 2.
 • Móló berettyóújfalu koncertek.
 • Tökéletesen versenyző ágazat vállalata.
 • Playstation store vásárlás.