Home

Csehsüveg boltozat

File:Kapelle hll

Fájl:Csehsüveg boltozat

 1. Ez a fájl a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported licenc alapján használható fel.: A következőket teheted a művel: megoszthatod - szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a művet; feldolgozhatod - származékos műveket hozhatsz létre; Az alábbi feltételekkel: Nevezd meg! - A szerzőt megfelelően fel kell tüntetned.
 2. tájára gyűrűs falazással is építhetjük. A boltozást a sarkokon kezdve, szabadkézből néhány
 3. csehsüveg-boltozat: az alapnégyszög átlójánál nagyobb átmérőjű →csehboltozat.Homlokívei szegmensívek
 4. t a csehboltozat

A kolostor-, teknő-, római kereszt-, román kereszt

A főhajót csehsüveg boltozat, a szentélyt hevederes boltmező fedi, a sekrestye síkmennyezetes. A hajó bejárati oldalán van az orgonakarzat. A barokk főoltár feletti képet 1890-ben Kőszegen készítették. Itt állt Szent Sebestyén és Szent Vendel szobra, amelyet az 1990-ben történt betörés során elloptak. A Fájdalmas. Barokk templomok, csehsüveg boltozat és barokk fedélszék statikai összefüggései. A GL tartók delaminációs próblémái. Ormánsági festett kazettás templomok ujjászületése. - Pécsi Tudományegyetem MIK Partners 2019. Szakmai nap, BMMK Mérnök nap 2019. 2019.10.17-i előadások: A barokk fedélszék és a csehsüveg boltozat. A csehsüveg-boltozat fölött még megvan a késő gótikus födémszerkezet. Szintén XVIII-XX. századi bővítés, illetve átépítés eredménye a templom főhomlokzat felőli egyharmad része. Az új torony egy 1753-ból való ábrázolás alapján épült. Stílusa az erdélyi haranglábakra emlékeztet

csehsüveg-boltozat - Magyar Katolikus Lexiko

 1. Hajóját csehsüveg boltozat fedi. Egykori értékes barokk berendezése nagyrészt elpusztult. A templom előtt látható Nepomuki Szent János XVIII. században készült szobra, amely egy párkányos posztamensen áll. Az épületet 1764-ben szentelték fel, búcsúja Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án van..
 2. Az árkosi kápolna belsejét csehsüveg-boltozat fedi, amely egyszerű klasszicizáló fejezetes falpillérekre támaszkodik. A kápolnát többször kifosztották, így nehezen lehet eldönteni, hogy a jelenleg látható berendezési tárgyak közül melyek a 19. századi, eredeti berendezés elemei
 3. Mar 17, 2018 - Képtalálat a következőre: csehsüveg boltozat
 4. Csehsüveg boltozat, kupolasüveg-boltozat: félgömbből származtatott boltozatforma. A fél-gömbből lemetszik azokat a részeket, amelyek az alapkörében beleírható tetszőleges méretű négy-vagy sokszög oldalaira állított síkokon kívül es-nek. A boltozat homlokívei körszeletek, magas-sága a csehboltozathoz képest csekély
 5. A hajóban csehsüveg boltozat, az apszisban fél kupola. A hajó Ny-i végében pilléres, csehsüveg boltozatos karzat, az apszisban hasonló orgonakarzat. Berendezés: építéskori (a Mózes-padon 1844-es évszám). Orgona: 1886 (Angster József). Az 1719-ben helyreállított középkori templom lebontása után épült. 1872-ben tornyát.

A boltozatokról általában, boltozat alakzata és fogalma

A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a hajó Ny-i végében karzat. Falképek: 1977. Berendezés: jellemzően 18. század vége. Főoltárkép: Franz Lochbieler, restaurálva: 1868 (Krausz). Orgona: 1899 (Angster-orgonagyár). Épült Ivanics János helybeli plébános hagyatékéból, herceg Esterházy. Belépve az előcsarnokon keresztül jutunk a főhajóba, melyet csehsüveg boltozat fed. Az előcsarnok felett orgonakarzat helyezkedik el. A szentély keleti zárófala előtt áll a fából faragott főoltár, mely 1800 körül készülhetett az újonnan épített templom számára boltozat, bolthajtás: íves keresztmetszetű térlefedő szerkezet. - A kövek v. téglák hézagai a boltszakasz ívrészlete sugarának irányában állnak, egymást támasztják, a ~ súlyát a →boltvállakra levezetve önmaguk hordják (→álboltozat) Konyhájában csehsüveg-boltozat. Azonosító: LTK/VÁTI/MV/6/41. Állomány: VÁTI (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet) Készítő: Galambos Ferenc - Börtsök László.

Családi ház bővítése Rajkán - C S Ó K A B A L Á Z S építész

Besenyőtelek - Wikipédi

A bejárat a csehsüveg boltozatos toronyaljba nyílik, ahonnan kőkeretes, címeres zárókövű kapu vezet a hajóba. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola, a sekrestyében stukkómedaillonos csehsüveg-, az oratóriumban csehsüveg boltozat, a hajó Ny-i végében orgonakarzat Leírás: A református templom utcasarkon, támfallal védett domboldalon áll. Tornya a főbejárattal az É-i homlokzat elé épült, a mellékbejárat a déli oldalon van. A hajót háromszakaszos csehsüveg boltozat fedi. A falazott karzat a hajó torony felőli végén három kosáríves boltíven nyugszik. Építésének ideje: A templom 1866-ban épült a torony homlokzatán látható. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A torony alatt csehsüveg boltozatos orgonakarzat, famellvéddel. Az előtérből belépve a templomba jobbra a kórusfeljáró lépcsősor, balra pedig az 1934-ben a Bölcskei Oltáregylet által 175 pengőért készíttetett gyóntatószék található, melynek diófa.

A település barokk római katolikus Nagyboldogasszony temploma 1727-ben készült, melyet a Nagy család emeltetett. A templom gúlasisakos tornyát a főhomlokzat elé építették. A hajó felett két csehsüveg­boltozat, a szentély felett pedig fiókos dongaboltozat és félkupola van. A főoltárképen Szent Borbála és Szent Katalin látható, melynek két oldalán Szent István és. 15. századi dongaboltozatos kapualjában mindkét oldalon csúcsíves mérműves ülőfülkesor, a padló belső szakaszán eredeti középkori kavicsburkolattal. A földszinti helyiségek barokk keresztboltozatosak voltak. A Bástya (Tóth Árpád) sétányi és az udvari szárnyak földszintjét csehsüveg-boltozat fedte Leírás: A korábbi Botyka temploma a Kossuth L. u. tengelyében, útkereszteződésben áll. Homlokzati tornya a főbejárattal D-re tekint. A mellékbejárat a hajó bal oldalán keletre nyílik. A födém háromszakaszos csehsüveg-boltozat. A templom előtt, az útkereszteződés közepén, közös I. és II. világháborús emlékmű, mészkő obeliszk áll, rajta 17+13 név

Az építéstan alapjai Sulinet Tudásbázi

Egyes kutatások a fal díszítő festéseinek stílusvizsgálata alapján valószínűsítik, hogy azok két periódusban készültek: a fa teknőboltozat az épület elkészültekor, a falfelületeket a torony építésekor lettek befestve.. Boltozatok: keresztboltozat, csehboltozat, kolostorboltozat, cikkelyes kupola, függőkupolák, csegelyes-tambúros kupolák; a világi építészetben. - a cseh- és csehsüveg boltozat, a csegely és a gömbkupola boltozat gömbfelületből. A dongaboltozat a leggyakoribb és legegyszerűbb félhenger alakú forma, két szemközti alkotójánál, hosszirányban kell gyámfallal alátámasztani. Bármilyen téglalap alakú tér fölé építhető Az előbbivel rokon jellegű a csehsüveg-boltozat. Szintén a félgömbből származtatható úgy, hogy a gömbfelületből az alapkörben elhelyezkedő, de a kör kerületét nem érintő négyszög oldalai mentén metszünk ki függőleges síkokkal egy szakaszt. Előnye, hogy nyújtott négyszögű alaprajz fölött is építhető

(Részben ez okozhatta a csehsüveg boltozat behorpadását is.) A repedéskárok vonatkozásában a szakvélemény megállapítja, hogy az nem elsősorban az altalajra, hanem szerkezeti okokra vezethető vissza. Először a templom falainak nedvességvizsgálatai készültek el (1999. október), ennek összefoglaló javaslatai az alábbia Református temploma 1790 és 1975 között épült, együtt a hajó déli oldalán található sisakos tornyával együtt. A templom a mai formáját az 1805-ös és 1873-as tűzvész után nyerte el. Mennyezetét három szakaszos csehsüveg-boltozat fedi

A templom a mai formáját az 1805-ös és 1873-as tűzvész után nyerte el. Mennyezetét három szakaszos csehsüveg-boltozat fedi. KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK. Hasznos oldalak. Lak Község Önkormányzata. Cím: 3786 Lak, Kossuth L. út 18. Elérhetőségek Telefon: (06-48) 349-001 Fax: (06-48) 349-001 E-mail: lakhivatal@freemail.h A gondok már 1981-ben jelentkeztek, amikor a torony felöli csehsüveg-boltozat beszakadt. Az épületről hulló vakolat és tégladarabok életveszélyessé váltak, ezért az egyébként a téren, szabadon álló templom kerítéssel körbe van véve. A teljes renoválás 2003 nyarán kezdődött meg a tetőzet egy részének lebontásával. A főhajóban fiókos dongaboltozat, a mellékhajók Ny-i szakaszán csehsüveg boltozat, K-i szakaszán fiókos dongaboltozat. Sírkövek: 1812, 1855 és Berendezés: jellegtelen. Kálvária-szoborcsoport: hasáb alakú talapzatokon Mária, Szent János és Mária Magdolna szobrai, 1780 körül, restaurálva 1995-ben; három kereszten (1816. Ez a változat a román keresztboltozat.Még előnyösebb az a megoldás, melynél a homlokívek és az átlósívek csúcsívesek, mert ezáltal jelentősen csökken a boltozat oldalnyomása, s meredekebb és nyomottabb csúcsívek együttes alkalmazásával ez a boltozat nyújtott négyszögii alaprajzra is építhető.. A boltozatok alakját íves felületekből származtatjuk a boltozat vastagsági váltásánál vasbeton gy űrűt építettek. A gy űrű szerkezetébe vonóvasakkal a tet őszerkezet közép főállását is bekötötték. E szerkezeti megerősítéssel a csehsüveg boltozatot merev támasszal két részre osztották. Ennek eredményeként a fels ő héjszerkezet és az alsó vas

Az egyterű templomteret kétszakaszos csehsüveg boltozat fedi, U alakban karzat veszi körbe népies barokk részletképzéssel és díszítésekkel, a képek témái ó- és újszövetségi jeleneteken kívül Luther és II. József portréi A karzatra szintén csehsüveg boltozat borul. Mellvédje kihasasodó hajót lapos kosárívű arcus 6 kapcsolja a szentélyhez. A templom berendezése kiemelkedően értékes. A főoltár hármas korinthoszi félpillérekkel 7 szegélyezett, középen Szent Adalbertet ábrázoló festménnyel Biatorbágy, Torbágy Katolikus Plébánia hittantermek dúcolás csehsüveg boltozat megtánmasztása - (BYL Bt - ügyvezető, építész) (~60 m2) Kivitelezés: 2014 január-Biatorbágy, Torbágyi Katolikus Plébánia közösségi terem kialakítás - tanulmány (BYL Bt - ügyvezető, építész) (~120 m2) 2014 január-Biatorbágy. A templom belülről egységes stílusú. Az épület arányos elrendezésű háromszakaszos hajó, amelyet csehsüveg boltozat zár le. A hajó mennyezetén, a szűk sugarú diadalíven (amely a szentélyt a hajótól elválasztja) Franz Xaver Falconer és Franz Lohr képei ill. secco-ja volt látható, ezeket a zo nban lefestették A lépcsőház az épület közepén helyezkedett el, azonban a II. világháború sérülései után a lépcsőház mögötti részt elbontották, jelenlegi formája 1946-47-ben alakult ki. A háromszintes épület földszintjét csehsüveg-boltozat fedi, emeleteit fa födémek választják el egymástól

A kolostor-, teknő-, római kereszt-, román kereszt

A templombelső igényessége nem marad el a homlokzatokétól. A főhajót barokk, stukkó-kartusos csehsüveg boltozat fedi, mely az északi mellékhajó két emeletes karzatával van összefüggésben. A XIX. században bővített nyugati karzaton áll az 1855-ben épített orgona, mely eltakarja a toronynak a templomtérbe eső ablakát A legnagyobb alapterületű helyiségben a sala terrenában a lapos csehsüveg boltozat a nyílásoknál fiókos kialakítású. Az eredetileg lakószobának használt helyiségek 1-1 sarkában - két szomszédos szobánál a szomszédos folyosó felőli sarkokban - cserépkályhák részére - íves fülkét alakítottak ki

A hajót csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. a kórus a főhomlokzat belső oldalán, két erős oszlopon nyugszik. A falak külső részét pilaszterek, lizénák és magasított árkád alakzatok tagolják. A mai templom helyén az első katonai felmérés térképének tanúságí szerint már a 18. században is állt egy. A templom belső terét öt boltszakaszos csehsüveg boltozat fedi. Enyhén kiugró pillérek választják el az egyes boltszakaszokat. 1904-ben az egész templom belseje, művészileg kifestett, a szószék, oltárok és egyéb tárgyak aranyoztattak, üvegfestéses ablakok állíttattak Ezek szolgáltak a püspökség kanonokjainak otthonául. Bár építészeti szempontból nem egységesek - az éles szem képes észrevenni az ablakok alakja és mérete közötti különbségeket - a masszív oszlopokkal ellátott portikusz és a csehsüveg boltozat mégis egységes arculatot kölcsönöz az épületegyüttesnek Hajóját csehsüveg boltozat fedi. Egykori értékes barokk berendezése nagyrészt elpusztult. A. templom előtt látható Nepomuki Szent János XVIII. században készült szobra, amely egy párkányos posztamensen áll. Az épületet 1764-ben szentelték fel, búcsúja Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án van.. Kör alaprajzú, kúptetővel fedett, déli homlokzata elé kilépő toronnyal, melynek második szintje deszkaépítmény, zsindellyel fedett toronysisakkal. Ez 1970-ben leégett, s ekkor újjáépítették. Belső terét csehsüveg boltozat fedi, belső fala meszelt. Berendezése jellemzően 19. századi, klasszicista padokkal

- csehsüveg-boltozat A helyes fogalommeghatározásért 1 pont, a boltozatok fajtái közül legalább 3 feltüntetéséért további 1 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatók. Magas- és mélyépítési ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutat kétosztásos csehsüveg boltozat. Ezen helyiségből, a főbejárat tengelyében elhelyezkedő ajtón keresztül egy nagy méretű terem nyílik. A terem ajtaja fölött található az a feliratos kőtábla, mely az 1545-ös építkezésnek állít emléket. A tábla kivitelezése egész egyszerű, díszítetlen

A templom belső tereit jón fejezetű, kettős pilaszterekre és hevederekre terhelő csehsüveg boltozat fedi. A hajót dél felől dór oszlopokra támaszkodó, triglifekkel és metopékkal díszített, üres pannókkal tagolt mellvédű, fa orgonakarzat zárja Telki Szent István (volt bencés apátsági) templom római katolikus, amely a 19. század legelején, copf stílusban épült A műemlék jellegű, késő barokk stílusú katolikus templom 1797 és 1800 között épült. Építészeti szempontból figyelemre méltó a csehsüveg-boltozat. A templomot a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelték fel, a mellékoltár fölé Immaculata-kép került

Az épület tartogat még egyéb meglepetéseket is, mint például a csehsüveg boltozat a lépcsőfordulókban vagy a vaskos dongafalak. De csak az utcán sétálva is érdemes egy pillanatra megállni, s megcsodálni a homlokzatokat: annak díszítettsége, szépen kidolgozott, apró részletei jóleső látványt nyújtanak minden. A terveket pedig hely szerint adoptálták, illetve a különböző kőműves mesterek, akik más és más területet ismertek, változtatták a maguk szájíze szerint. A korszak kedvelt térlefedése a csehsüveg boltozat, melynek teherhordását a pillérvázas tartószerkezet szolgálja a legjobban sikertelen maradt. A 105862 es jelzetű rajz csehsüveg boltozat szerkezeti kialakítását ábrázolja. (3. ábra) Ez a szintén német nyelven feliratozott rajz az előzőnél részletesebben mutatja a szerkezeti ismeretek korai alkalmazását. Az ismeretlen szerző a boltozat rajzánál utalt az anyagokra, az építés technológiájár Az épületrész alaprajzát a régi épület metszete ihlette. A négyzetbe rajzolt kör a csehsüveg boltozat elforgatása 90 °-al, amit egy üvegezett verandával kötöttem a meglévő épülethez, hátul pedig egy fedett teraszt alakítottam ki, ami az új és a régi épületrészből is elérhető A belső tereket csehsüveg boltozat fedi. Sötét tónusú olajfestmény a hagyományos kálváriaábrázolás látható rajta. Sherber H. festette 1944-ben. A keresztre feszített Jézust jobbról Szent János apostol, balról Szűz Mária fogja közre

Födémszerkezetek - arc

 1. Föléje két-két oszloppárra nehezedő csegelyes kupola emelkedik, a két szélső szakaszt pedig csehsüveg boltozat fedi. A templom hajója a keleti oldalon egy félköríves záródású szentéllyel zárul, melynek északi oldalához sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. A templom főhomlokzata monumentális kialakítású. A.
 2. A szentélyben gótikus bordás keresztboltozat, a sekrestyében csehsüveg boltozat látható. A szentélyben, a diadalaív pillérein és a hajófal egyes szakaszain is láthatók freskók, 1280 körül, illetve az 1400-as évek elején készültek. A szentély boltozata 15. századi
 3. den egyéb... BUDAPEST.CO
 4. t heti- és napilap
 5. A kórus építése; a szentélynek igényes újraboltozása (szakavatott csehsüveg boltozat, a homlokívek, oszlopkötegek, bordák alkalmazása); a fafödémnek esztétikai érzékkel való megtervezése; a templom méretéhez arányosan alkalmazkodó fatorony megalkotása, a kőoszlop-lábakra épült kórusi falépcső stb. kialakítása.
 6. Sekrestyéje a déli szentélyfalhoz csatlakozik. Belső terét csehsüveg boltozat fedi, mely a pillérkötegeket összekötő hevederekre támaszkodik. Karzatát két vaskos pillérköteg tartja, mellvéde középen övesen kihajlik. A sekrestye keresztboltozattal épült, főoltárát igen jó kidolgozású, barokk szobrok díszítik
 7. A szentélyt egyetlenegy boltszakaszos csehsüveg-boltozat, a 3/8-os záródást donga fiókok zárják le. A szentély északi falában nyílik az egyszerű sekrestyebejárat. A szentély padozata egy lépcsőfokkal emeltebb a hajónál. A templom figurális kifestése újkeletű
Szent Margit vértanú-templom, Egyházaskesző - funiQ

A templom hajója háromboltszakaszos, csehsüveg boltozat fedi. Egyszerű tömegű épület, egyetlen, homlokzati toronnyal, mely kétoldalt homorú falszakaszokkal csak félig lép ki a templom elé. Az épület külseje egyébként egyszerű, csak főhomlokzatát díszítette Fellner Jakab, vagy valamelyik tanítványa A csehsüveg boltozatok között szeles járomhevederek vannak. Homorúan archívolt, lépcsőzetesen emelt, visszalepő négyzetes szentélye fölött csehsüveg boltozat van. A templom berendezéséről a következőket mondhatjuk el Cseh boltozat Kupola boltozat Csehsüveg boltozat Tamburos kupola . Épsz. 1 Boltozatok 1 - cseh- és csehsüveg boltozat - fiókos donga - fiókos gömbkupola - kosáríves kupola - különböző kolostorboltozatok. Díszek: - csiga-, kagyló, rácsminta. - csavart oszlopok. Stukkó: Gipszből mintázott, márvány hatását keltő díszítmény falon vagy mennyezeten Belső terét ötszakaszos, csehsüveg-boltozat fedi. A boltozatokat elválasztó hevederek a belső teret tagoló falpillérekre támaszkodnak, hasonlóan az éppen ez időben épülő debreceni Nagytemplomhoz. A korszak technikai tudásának és ízlésének megfelelő, szép boltozati rendszer kisebb méretével itt bensőséges templomteret.

csehsüveg boltozat magyar - angol Építésze

A templom keleti vége félkörívesen zárul, mennyezete három szakaszos csehsüveg boltozat, a hevederívek oszlopokon állnak és a falak mentén hosszában is össze vannak kötve. A nyugati karzat középső ívén szép díszítést látunk. Kehely formájú kőszószéke van, szószékkoronája különlegesen szép CSEHSÜVEG BOLTOZAT: Négyszög alaprajz fölé szerkesztett olyan boltozat, amelyet az oldalak. Mivel az alaprajzon, a fürdőszoba jobb-felső sarkánál található most a. Jele: m² (az SI szerint), de helytelenül a lakóingatlanok hirdetésében az nm rövidítés is előfordul élére állított téglasorok, önálló boltövek, a boltövek azonnal részt vesznek a boltozat erőjátékában, a boltozat két végén egy időben kezdik a falazásukat, a boltozati mező közepén merőleges kifalazás (alakozó ív) - a fecskefarkú és a gyűrűs falazás jól vakolható. Gyámfal. Haránt boltöv. Kupás falazá

A gótikus ablakokat átformálták (kivéve a szentély keleti, csúcsíves kőrácsos ablakát és néhány részletet), 18. századi csehsüveg boltozat fedi a belső teret, a főoltár 1760-1770 között, a harangtorony sisakja és a tetőnyereg huszártornya a 19. században készült A hajót két, a szentélyt egy csehsüveg-boltozat szakasz fedi. A párkányos orgonakarzatot két falazott pillér tartja. A szentélyt késő barokk oltárépítmény választja el, amelyen négy copf váza és sugárkoszorúval keretezett Szentháromság-szimbólum áll. Szent Miklóst bemutató ovális oltárképét lebegő angyalok tartják Prónay Gábor kezdte építeni az evangélikus templommal együtt. Fia, Prónay László fejezte be 1780-ban. Homlokzati tornyos, kis méretu, barokk stílusú épület. Hajóját és négyzetes alapú szentélyét csehsüveg boltozat fedi A templomnak egy hajója van, amit három szakaszos csehsüveg boltozat fed. A szentély sokszög záródású. A boltozatos födém festményeit 1945-ben a pápai Berki testvérek secco technikájával felújították. A szentéj kivételével a festmények tönkrementek, ezért az 1998-as rekonstrukciónál már csak a négy evangelistát és. Leírás. A mai templom 1796-ban épült egy korábbi helyén. A toronysisak 1885-ben készült. A belsőben csehsüveg boltozat, a hajó három oldalán karzat

Szent Vid-kápolna (Velem) Miseren

Bartal és Rabb Kft

2017 júliusában jártunk itt. A Girincsben található Dőry-kastélyban ma egy speciális gyógypedagógiai intézmény működik, emiatt az épületbe nem lehet bejutni, de a parkot meg lehet csodálni. A belső térben szinte mindenhol a csehsüveg boltozat található 49. C ép. kosáríves boltozat pince felett 50. Fiókboltozat a pincében 'Z'-szellőzővel 51. C ép. pince részlete 52. C ép. pince részlete 53. C.F.7 lakás hevederívekre támaszkodó csehsüveg boltozatos szobája 54. C.F.8 lakás hevederívekre támaszkodó csehsüveg boltozatos szobáj Az egy lépcsőfokkal megemelt padozatú szentélyt csehsüveg boltozat fedi, mely gazdagon tagozott barokk lizénacsoportokból kialakított sarokpillérekre támaszkodik. A szentélyt az 1966-os átfestéséig neobarokk kifestés díszítette

GCOFOL - geocachin

A templom belső terét öt boltszakaszos csehsüveg boltozat fedi. A főbejárati oldalon széles, kosáríves nyílású, ívelt vonalú karzatot találunk. A copf szószék eredetileg fehérre festett, füzéres, rozettás domborművekkel de­korált volt. A főoltár festménye és a mellékoltár szoborcsoportja új A hajót csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. A berendezés a 20. századból való. A kápolna előtt kőkereszt áll korpusszal, mellette Szent Rókus-szobor 1867-ből. A kápolnát a közelmúltban szépen felújították. (forrás: Tolna megye Műemlékjegyzék A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola; építéskori kifestés. A hajó bejárati oldalán romos karzat. A berendezés hiányzik, a kápolna kifosztva, üresen áll. Épült 1832-ben. A területen állnak még az egykori majorság épületei: a kápolnától ÉK-re a feltehetően a 19. század közepén klasszicista. Az előtérből a barokk stílusú orgonakarzat alatt lépdelünk tovább a hosszú főhajóban, amelyet már csehsüveg-boltozat fed. A keleti szakasza gótikus diadalívben végződik. Bonyolult, kései csúcsíves idomú keresztboltozat borítja a szentélyteret, amelyik egyedül álló a Kárpát-medencében

Hajnal Géza honlapja

Video: Kisboldogasszony római katolikus templom, Szerenc

Szent Rókus és Szent Sebestyén-kápolna (Paks) | Miserend

SEPSIÁRKOSI SZENTKERESZTY-KASTÉLY Isten hozta Tusnádfürdőre

Református többségre utal a templom megléte és működése. A református templom hajója 1804-ben épült, a cintermet 1927-ben toldották hozzá. A nyolcszögletű gúlasisakos tornyot egyszerű, historizáló részletek díszítik. Belsejét hevederívek között, három csehsüveg-boltozat fedi A tornyaljba volutás, kőkeretes kapu nyílik, fölötte törtvonalú szemöldökpárkánnyal, a toronyaljból a hajóba vezető, kőkeretes ajtó zárókövén 1749-es évszám. A DK-i oldalhomlokzaton aszimmetrikus helyzetű, kőkeretes bejárat. A hajóban síkmennyezet, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola

Szent Kereszt-templom (Litke) | MiserendeXe
 • Wasa kenyér hízlal.
 • Fotózás ev.
 • Vicces képeslapok férfiaknak.
 • 3 2 1 ülőgarnitúra debrecen.
 • G10 suzuki.
 • Nikon photo Editor.
 • Http hu bab la.
 • Milyen érzés a magzatmozgás.
 • Dryvit festék színskála.
 • Tesco pontgyűjtés 2019.
 • Műbajusz.
 • Adenomatosus.
 • Eladó családi ház pest megye tulajdonostól.
 • Fényesség.
 • Local Guides.
 • Pórszombat petőfi u 1/a.
 • Oto chili decathlon.
 • Lazar.
 • Miami Film.
 • Színváltós sellő barbie.
 • Gamestorrents Wii.
 • Yeah yeah yeahs.
 • Kutya útlevél ára 2019.
 • 999 aprócikk kulcsnagyker pécs.
 • Független személyiség.
 • F 18 super hornet.
 • Yam gyökér receptek.
 • Első gyerek hány évesen.
 • Fermentált papaya rossmann.
 • Tesco pontgyűjtés 2019.
 • Tömegnövelő étrend 100 kg.
 • Imac pro teszt.
 • Szauna méretezése.
 • Dr fövényesi józsef.
 • Sam Waterston.
 • Téli gumi 165/70 r14.
 • Licsi recept.
 • Gothika teljes film magyarul videa.
 • Nbakezdő5.
 • Mit tegyek ha részeg vagyok.
 • Saját pólóra nyomtatás.